Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Προσβασιμότητα

Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Προσβασιμότητα

06/06/2019

Η 16η Μαΐου έχει οριστεί σε παγκόσμιο επίπεδο Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Προσβασιμότητα και θέτει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των ομάδων που δημιουργούν, διαμορφώνουν, χρηματοδοτούν και επηρεάζουν την τεχνολογία και τις χρήσεις της ως προς την άρση των περιορισμών και την ενίσχυση της προσβασιμότητας στην ψηφιακή τεχνολογία.