Ελληνικά

 

Νέος Τουριστικός Οδηγός

 

Στην καρδιά της Μακεδονίας, θα βρείτε συγκεντρωμένα τα καλύτερα της Ελλάδας και της Μεσογείου. Από το βουνό των Θεών μέχρι το περιβόλι της Παναγιάς, η φύση είναι συγκλονιστική, η ιστορία είναι παντού -όλα είναι κοντά, προσιτά και αυθεντικά, ζεστά και ανθρώπινα.


English

 

New VERYMACEDONIA pdf guide

 

At the heart of Macedonia visitors can find all the best Greece and the Mediterranean have to offer in one location. From the Mount of the ancient Greek gods to the Garden of the Virgin Mary, Nature is enthralling; Every nook and corner echoes the history of the land - Everything is within easy reach, friendly and authentic, full of human warmth.


Deutsch

 

View & Download - PDF VERY MACEDONIA EN-DE

 

Im Herzen von Makedonien findet man die besten Sehenswürdigkeiten Griechenlands und des gesamten Mittelmeeres. Vom Berg der Götter bis zum Garten der Mutter Gottes, ist die Natur überwältigend, die Geschichte überall präsent -alles ist nah, zugänglich und authentisch, warmherzig und menschlich.


Pусский

 

View & Download - VERY MACEDONIA EN-RU

 

В сердце Македонии вы найдете всю квинтэссенцию Греции и Средиземноморья. От горы Богов до земного удела Богородицы, красота природы впечатляет, памятники истории повсюду – и все рядом, доступно и аутентично, тепло и радушно.


Ιtaliano

 

View & Download - VERY MACEDONIA EN-IT

 

Il cuore della Macedonia è un concentrato delle cose migliori che offrono la Grecia ed il Mediterraneo. Dalla montagna degli dei al giardino\ della Madonna, la natura è sconvolgente, la storia fa capolino dappertutto – tutto è vicino, accessibile e genuino, cordiale e umano.


Magyar

 

View & Download - VERY MACEDONIA EN-HU

 

Makedónia szívében Görögország és a Földközitenger legszebb részeit találják összegyűjtve. Az istenek hegyétől Szűz Mária kertjéig a természet megdöbbentően csodálatos, a történelem jelenléte mindenütt érezhető, minden közel van, elérhető, autentikus, meleg és emberséges.